Odnawialne źródła energii

Oczyszczalnia Ścieków w Tychach Urbanowicach jest pionierem w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Spośród nich należy wymienić:
 
1. Biogaz - Podstawowe i najważniejsze odnawialne źródło energii. Powstaje w procesie fermentacji osadów ściekowych i odpadów organicznych. Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są dwie Wydzielone Komory Fermentacyjne, w których przebiega proces fermentacji metanowej osadów. W procesie tym powstaje biogaz, o około 60% udziale metanu. Biogaz spalany jest w dwóch instalacja kogeneracyjnych: na Oczyszczalni Ścieków i Wodnym Parku Tychy.

W procesie spalania biogazu produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Produkcja energii elektrycznej z biogazu pozwala na całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną zarówno Oczyszczalni Ścieków jak i Wodnego Parku Tychy, jej nadmiar oddawany jest do sieci. Energia cieplna wytworzona w instalacji na oczyszczalni wykorzystywana jest do podgrzewania komór fermentacyjnych do stałej temperatury 38oC oraz ogrzewania budynków na oczyszczalni, na Wodnym Parku zaś do ogrzania wody basenowej i całego obiektu, a jej nadmiar sprzedawany jest do miejskiej sieci cieplnej.
 
Na energię elektryczną wytworzoną w instalacji na Oczyszczalni Ścieków Spółka otrzymuje tzw. zielone certyfikaty, które następnie sprzedawane są na Towarowej Giełdzie Energii
  
2. Ścieki oczyszczone -  Przykładem zastosowania ścieków oczyszczonych jest użytkowanie ich jako wody technologicznej w procesach prowadzonych na oczyszczalni ścieków w tym do czyszczenia, płukania czy dezodoryzacji.  Nadmiar ciepła produkowanego w agregatach kierowany jest do wód chłodzenia agregatu – do tego celu wykorzystywany jest właśnie ściek oczyszczony. Ponadto ścieki oczyszczone są wykorzystywane w instalacji klimatyzacji i wentylacji budynku administracyjnego jako źródło ciepła potrzebnego do wytworzenia ciepła/chłodu w zależności od pory roku zima/lato.

Wydrukuj stronę