Kariera

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno–Ściekowej S.A. w Tychach
43-100 Tychy,
al. Marszałka Piłsudskiego 12,
tel. 32 325 72 35,
fax 32 325 72 85
e-mail :rcgw@rcgw.pl

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. promocji
Miejsce pracy: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, al. Piłsudskiego 12

Zakres obowiązków

 • Planowanie i realizacja działań marketingowych,
 • Dbałość o wielowymiarową komunikację zewnętrzną i wewnętrzną,
 • Tworzenie interesujących i angażujących treści, artykułów, publikacji
 • Przygotowywanie relacji zdjęciowych, filmików, grafik
 • Kompleksowa obsługa  mediów społecznościowych: profil na FB, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, You Tube
 • Monitorowanie oraz analiza trendów w social media
 • Kompleksowa organizacja wydarzeń w Wodnym Parku Tychy
 • Współtworzenie strategii komunikacji
 • Kreacja wizualna materiałów reklamowych
 • Opracowywanie kampanii promocyjnych i informacyjnych we współpracy kierownictwem obiektu
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami/blogerami/influencerami
 • Współpraca z drukarniami, grafikami

 

Wymagania

 • Min. 3-letnie doświadczenie w obszarze promocji
 • Dobra znajomość narzędzi promocji w internecie oraz w mediach społecznościowych (w tym Meta Business Suite, Facebook ADS, Google ADS)
 • Umiejętność tworzenia plików graficznych, w tym gifów, filmów
 • Podstawowa wiedza na temat zasad projektowania graficznego
 • Swoboda w storytellingu i bardzo dobre umiejętności komunikacyjne (umiejętność poprawnego, komunikatywnego pisania tekstów promocyjnych, informacyjnych, komunikacji z klientem) potwierdzone przykładowymi tekstami, artykułami
 • Znajomość obsługi paneli CMS (np. Wordpress)
 • Wysoka komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Poczucie estetyki, konsekwencja i dokładność w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji pracy i określania priorytetów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Nietuzinkowe pomysły i chęć uczestnictwa w nowych inicjatywach.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • pracę pełną wyzwań w dynamiczne rozwijającej się firmie
 • bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim pocztą elektroniczną na adres : rcgw@rcgw.pl  lub złożenie go w siedzibie Spółki, tj. w Tychach przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 r.
 

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego” a następnie podpis pod klauzulą

W przypadku zainteresowania przyszłymi rekrutacjami prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez RCGW S.A. przez okres najbliższych 12 miesięcy” a następnie podpis pod klauzulą

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 0 ust.1 RODO prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem/am w liście motywacyjnych, CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych”


Informujemy, że:

 • Administratorem Państwa  danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (dalej RCGW S.A.)  z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, jako pracodawca.
 • Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą adresu email: iodo@rcgw.pl
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. RCGW S.A. będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawa przetwarzania: Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie RCGW S.A.
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
 • Mają Państwo prawo do dostępu swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wydrukuj stronę