Działania prospołeczne

Spółka RCGW S.A. identyfikowana jest z intensywnymi działaniami na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej Tyszan. Dialog ze społeczeństwem realizowany jest poprzez dni otwarte, wycieczki, staże i praktyki, konkursy i akcje ekologiczne oraz kampanie promujące zrównoważony rozwój.

UWAGA! Wizyta na Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice lub wzięcie udziału w innych akcjach organizowanych przez RCGW S.A. jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upowszechnienie wizerunku na stronach internetowych, portalach społecznościowych RCGW S.A.  oraz w materiałach promocyjnych Spółki. Osoby nie wyrażające zgody na powyższe proszone są o zgłoszenie tego faktu na piśmie.

 

Wydrukuj stronę