Hermes 25-lecia dla RCGW S.A. za Wodny Park Tychy

Taka uroczystość zdarza się raz na 25 lat. Z okazji takiego właśnie jubileuszu Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej, jej prezes Zbigniew Gieleciak oraz Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, zaprosili do Zameczku Myśliwskiego w Promnicach ludzi biznesu, polityków, samorządowców oraz wszystkich tych, którzy przez minione 25 lat współpracowali i działali w samorządzie gospodarczym. Uroczystość odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

RCGW S.A. otrzymało Hermesa 25-lecia - za wdrożenie niespotykanego na skalę krajową modelu biznesowego - zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację obiektu publicznego (Wodnego Parku Tychy) na zasadach komercyjnych ze środków własnych. Za stworzenie obiektu wpisującego się w ideę Smartcity - inteligentnego i zrównoważonego miasta, dzięki zielonej energii i innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym - samowystarczalnego energetycznie oraz dzięki unikatowym atrakcjom, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Tychów oraz całej aglomeracji śląskiej.

W Gali 25-lecia udział wzięli przedstawiciele Senatu i Sejmu, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, a także kilku powiatów i gmin, przedstawiciele izb gospodarczych, reprezentanci świata nauki i kultury. Przez ponad 20 lat OIPH organizowała Galę Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, w trakcie którego wręczane były statuetki Hermesów Biznesu dla najlepszych firm, usług produktów, najlepszych przedsiębiorców, wybitnych postaci regionu. Z kolei Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców połączone było z nagradzaniem statuetkami „Integratora Roku”. I z tego grona postanowiono wyłonić „najlepszych z najlepszych”. Komu zatem przypadły w udziale Hermesy 25-lecia?

Kategoria „Przedsiębiorca”: nagroda główna – Stanisław Rosa, wyróżnienie – Maria Meresińska

Kategoria „Firma”: nagroda główna – Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A., wyróżnienie – SERTOP Sp. z o.o.

Kategoria „Usługa”: nagroda główna – Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe „CONCRET” Spółka jawna Zbigniew Boczkowski Jan Góra, wyróżnienie – Elmax Żywicki Sp. z o.o.

Kategoria „Produkt”: nagroda główna: Systemy oświetlenia zewnętrznego – realizacja  Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o. za, wyróżnienie – Wodny Park Tychy – realizacja: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

Kategoria „Debiut i Ekspansja Rynkowa”: nagroda główna – invenio QD Sp. z o.o., wyróżnienie – Maxcom S.A.

Statuetkę Prometeusza, przyznawaną osobie, która „tchnęła nową wizję rozwoju regionu i przyczynia się do budowy lokalnych społeczności” otrzymał Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Z kolei w konkursie Integratora 25-lecia OIPH (osoby, instytucje i organizacje, które na przestrzeni kilkunastu lat oddziaływały, wpływały – i nadal to robią –  na budowę lokalnego społeczeństwa nagrody otrzymały: Ewa Dziekońska, ks. Prałat Józef Szklorz, Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego, Teatr Mały w Tychach, GKS Tychy.

Osoby, instytucje odznaczane Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego: Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy (dawniej CM Hipokrates), Mera Sp. z o.o., EPO-Trans Logistic S.A.

Osoby, instytucje odznaczane Odznaką Honorową Krajowej Izby Gospodarczej: Jakub Chełstowski, Andrzej Dziuba, Janusz Michałek.

Jubileuszowe dyplomy dla członków OIPH z najdłuższym stażem (20 lat lub dłużej) odebrali: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A., Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.    , Termoplastyka Sp. z o.o., HAGER POLO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., SERTOP Sp. z o.o., Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe „CONCRET” Spółka jawna Zbigniew Boczkowski Jan Góra, Joker Club Roman Szyja, HASO Sp. z o.o. S.K., Zakład Usługowo-Handlowy ZMIROB S.J. Andrzej Rolnik, Zbigniew Ząbek, Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., INSTALMEDIA Sp. z o.o., Grupa Gumułka Sp. z o.o., Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., AKE-C Sp. z o.o. Doradztwo Podatkowe Usługi Księgowo-Biurowe, NZOZ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego K. Boczar, ASA Consulting Andrzej Słodczyk, LACH – USŁUGI Grzegorz Lach, MIKRO-ŻAL Cecylia Morawiecka, Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o.o.

Zabierając głos prezes OIPH Zbigniew Gieleciak powiedział: – Rok 2022 to rok szczególny, który na długo pozostanie w naszej pamięci. To rok wyzwań i rok w którym sypie się star , dotychczasowy porządek świata. Następuje przewartościowanie priorytetów politycznych, gospodarczych życiowych i zawodowych. Kryzys pandemiczny ostatnich dwóch lat wywrócił do góry nogami dotychczasowe paradygmaty biznesu i zarządzania. Agresja Rosji na Ukrainę, zagrożenie militarne w Europie tym spowodowane, napięta sytuacja międzynarodowa, zmusza do przemyślenia obecnej polityki bezpieczeństwa kraju i bezpieczeństwa energetycznego. Pandemia i agresja Rosji na Ukrainę zmieniła nasze nadzieje, prognozy i przewidywania, zagrożenia i szanse. Mocno wniknęły one we wszystkie obszary życia. Stały się gejzerem, detonatorem wielkiej zmiany politycznej, społecznej i gospodarczej, której zakresu i końca nie znamy. Podział świata na cywilizacje,  globalizacje, został obecnie zastąpiony przez  deglobalizacje, rozpad świata politycznego.  Ufaliśmy, że świat jest zjednoczony, a świat tylko pozornie się łączył, a w rzeczywistości bardziej się podzielił. Czasy w których przyszło nam żyć i pracować to czasy trudne w których społeczeństwo znalazło się w „potrzasku wartości”. Koniecznym staje się  zidentyfikowanie na nowo problemów i wyzwań we wszystkich obszarach życia społeczo-gospodarczego, w tym zagrożeń i wyzwań dla firm w nowej rzeczywistości. Biznes czeka czas przemian, który jest niewiadomą, ale i szansą. Konieczna jest zmiana myślenia o bezpieczeństwie energetycznym, klimacie, ekologii, roli biznesu w społeczeństwie. Potrzebujemy współpracy, transparentności i odwagi w działaniu. Cele biznesowe nigdy nie były tak mocno splecione fundamentalnymi wyzwaniami politycznymi, cywilizacyjnymi i społecznymi.

W ostatnich 25 latach OIPH, jako samorząd gospodarczy, odegrała olbrzymią rolę w tworzeniu tyskiego biznesu, ułatwiała przedsiębiorcom działalność, integrowała ich, wpływała na rozwój Tychów. To m.in. poprzez działania Izby na rzecz rozwoju Tyskiej Strefy KSSE, Tychy z miasta-sypialni stały się miastem, do którego dziś tysiące ludzi przyjeżdżają do pracy. Jak stwierdził prezes Zbigniew Gieleciak, działalność OIPH to kilkadziesiąt konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań biznesowych, kilkanaście dużych projektów badawczych i szkoleniowych wspierających przedsiębiorczość, setki godzin doradztwa, ogromnej wartości dotacje (ponad 23 mln zł) oraz bezcenne pośrednictwo handlowe i biznesowe na rynku krajowym i zagranicznym.

autor, zdjęcia: Leszek Sobieraj - Tygodnik Twoje Tychy/tychy.pl

Wydrukuj stronę