Aquaeductus

Zbigniew Gieleciak, Prezes RCGW S.A. otrzymał nagrodę Aquaeductus za najlepszy referat przedstawiony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Innowacyjność w Wodociągach i Kanalizacji”. Podczas wydarzenia zostało wygłoszonych 26 referatów naukowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej, osadowej i energetycznej, współpracy międzysektorowej i międzybranżowej oraz zarządzania procesami i organizacją.

 

Wydrukuj stronę