Nowy Impuls 2019

Nowy Impuls dla Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

12 energetycznych idei, inwestycji, programów i firm aktywnie wpisujących się w proces transformacji polskiej energetyki zostało wyróżnionych nagrodami Nowy Impuls podczas gali XVI Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy przyznano także nagrody dla inwestycji samorządowych i komunalnych. W tym gronie znalazło się Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

Celem konkursu Nowy Impuls jest wyróżnienie tych, którzy wprowadzają w życie nowe, energetyczne idee, podejmują pionierskie działania. W tegorocznej edycji przyznano 12 wyróżnień.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach nagrodzono za wykorzystanie biogazu w ramach symbiozy energetycznej. Oczyszczalnia Ścieków Tychy-Urbanowice i Wodny Park Tychy realizują projekt symbiozy energetycznej. Oczyszczalnia jako producent energii z biogazu jest samowystarczalna energetycznie. Nadwyżki mocy pozwoliły na zapewnienie energetycznej samowystarczalności także Wodnemu Parkowi Tychy. To część koncepcji scalającej różne obszary działalności miasta dla ochrony klimatu i poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

 

Wydrukuj stronę