Śląska Nagroda Jakości

Śląska Nagroda Jakości w kategorii „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SZJ” w rękach Pełnomocnika SZJ Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.! Nagrody zostały przyznane w ramach XVIII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości, patronowanej przez Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Laureatem nagrody w kategorii „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SZJ” została Pani Aneta Dąbrowska - Pełnomocnik SZJ Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Kierownik Zespołu ds. realizacji strategii marketingowej parku wodnego w Tychach.

Konkurs Śląska Nagroda Jakości, realizowany od 1997 roku, ma na celu integrację środowisk gospodarczych oraz promowanie osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji realizujących ideę ciągłego doskonalenia. Jest to jedyny konkurs w regionie, którego priorytetem jest obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych a przyjęty model oceny organizacji, pozwala określić dalsze kierunki jej samorozwoju.

 

Wydrukuj stronę