Zielony Laur 2015

W Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie corocznego konkursu Zielony Laur organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą EKOROZWÓJ. Nagrody i wyróżnienia wręczał Minister Środowiska. Jedno z najcenniejszych trofeów otrzymało Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej z Tychów. Kapituła Konkursu doceniła wkład pracy i rezultaty osiągnięte w zakresie efektywności energetycznej tyskiej Oczyszczalni Ścieków.

Konkurs "Zielony Laur" organizowany jest corocznie przez Polską Izbę Gospodarczą EKOROZWÓJ pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wydrukuj stronę