Zrównoważony rozwój 2017

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. otrzymało medal „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”. Całokształt pozytywnego wpływu działalności Spółki na środowisko doceniła Rada Polskiej Izby Ekologii. Medale „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” przyznawane są przez Radę Polskiej Izby Ekologii od 2015r. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne, instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy a także organizacje społeczne i zawodowe, które swoją działalnością przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W edycji 2017 roku, zaszczytny Medal przypadł m.in. naszej Spółce. Dlaczego? Ponieważ od wielu lat wdrażamy innowacje technologiczne, organizacyjne, funkcjonalne oraz wpływamy na zrównoważone oblicze sektora gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Jesteśmy właścicielem samowystarczalnej energetycznie oczyszczalni ścieków w Tychach, a także nowoczesnego systemu kanalizacji i pompowni ścieków w mieście. Produkowana przez RCGW S.A. energia z odnawialnych źródeł, zasila w ciepło i prąd, wybudowany przez nas najbardziej ekologiczny w Europie Wodny Park Tychy.

Zrównoważony rozwój to dla nas również inwestowanie w najcenniejszy z kapitałów - kapitał ludzki. To także dbałość o relacje z otoczeniem zewnętrznym, w tym liczne inicjatywy związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej Tyszan. Kompleksowe wykorzystanie potencjału eksploatowanych obiektów oraz zorientowanie na ekonomiczne, społeczne i ekologiczne efekty działań sprawiły, że RCGW S.A. stało się wizytówką miasta a tyska oczyszczalnia miejscem przyjaznym ludziom i środowisku.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24.10.2017r. podczas Gali XVI edycji konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2017" w katowickim Kinoteatrze Rialto.

 

Wydrukuj stronę