Formy rozliczeń

Klient RCGW S.A. ma możliwość skorzystania z kilku form płatności za odprowadzone ścieki. Każda z nich odbywa się na podstawie wystawionych faktur.

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE - PŁATNOŚĆ KARTĄ
ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE – PRZEZ APLIKACJĘ IBOK
ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE - POLECENIE ZAPŁATY
ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE - PRZELEW TRADYCYJNY
ROZLICZENIA GOTÓWKOWE

 

Wydrukuj stronę