Taryfa, Cennik usług

Informacje dotyczące cen za usługi świadczone przez RCGW S.A.

TARYFA

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy informuje Szanownych Klientów, że na podstawie Decyzji nr GL.RZT.70.31.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 18.11.2020 r. do 17.11.2023 r. na terenie Gminy Tychy obowiązywać będzie następująca taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Taryfa obowiązująca od dnia 18.11.2020 do dnia 17.11.2023

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy informuje Szanownych Klientów, że na podstawie Decyzji nr GL.RET.070.7.8.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r. na terenie Gminy Tychy obowiązywać będzie następująca taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.
 
Taryfa obowiązująca od dnia 22.05.2018

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. informuje, iż na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (oraz niektórych innych ustaw  Dz. U. z dnia 27 października 2017 r. poz. 2180), od dnia 1.01.2018 r.  do 12.06.2018 r. na terenie Gminy Tychy obowiązywać będzie następująca taryfa dla  zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa obowiązująca od dnia 01.01.2018 do dnia 12.06.2018

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXXVII/576/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 roku, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy w okresie od dnia 1.07.2017 r.  do 31.12.2017 r.

Taryfa Taryfa obowiązująca od dnia 01.07.2017

Informuje się, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139 z późniejszymi zmianami), od dnia 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r. na terenie Gminy Tychy obowiązywać będzie następująca taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa obowiązująca do dnia 30.06.2017

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Informuje się, iż z dniem 01.01.2020 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. w Tychach, wprowadza Aneks do Zarządzenia nr 69/2019 „Cennik usług dodatkowych świadczonych przez RCGW S.A.”. Zmiany w cenniku związane są z wprowadzeniem nowych usług świadczonych przez RCGW S.A.

Cennik obowiązujący od dnia 01.01.2020

Wydrukuj stronę